HIRDETMÉNYEK, HÍREK|

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. Szeptember hónapra szóló étkezési díjak befizetése és a kapcsolódó Nyilatkozatok kitöltése az alábbi időpontokban fog történni:

 • augusztus 26. (csütörtök)         8:00-15:00 óra között
 • augusztus 30. (hétfő)                  8:00-17:00 óra között

Helyszín: Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal épületének hátsó bejáratánál a Családsegítő Irodájával szembeni irodában lesz.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény szeptember 1.-jei hatállyal rendelkezik az óvodai térítési díj mentességének változásáról.

A vonatkozó előírások szerint:

Térítésmentes étkezés vehető igénybe az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha a gyermek

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül (határozat alapján)
 • tartós beteg vagy fogyatékos (szakorvosi igazolás alapján)
 • három vagy több gyermekes családban él (családi pótlék igazolása, ha lehetséges Állami Kincstári igazolás alapján)
 • szülő nyilatkozat alapján, egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át (2021-ben ez 144.717.- Ft) (munkabér, családi pótlék, gyermektartás stb., együttesen számítandó)
 • nevelésbe vett gyermek (határozat alapján)

Az ingyenes étkezésre jogosultsághoz az igazolásokat kérjük 1 db másolati példányban leadni.

Az óvodai étkezés igénybevételéhez mindkét NYILATKOZAT kitöltése szükséges.

Térítésmentes étkezés vehető igénybe az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha a gyermek

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat alapján)
 • nevelésbe vett (határozat alapján)

Az ingyenes étkezésre jogosultsághoz az igazolásokat kérjük 1 db másolati példányban leadni.

50% normatív kedvezményben részesül az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha a gyermek

 • három vagy több gyermekes családban él (családi pótlék igazolása)
 • tartós beteg vagy fogyatékos (szakorvosi igazolás alapján)

Az 50%-os normatív kedvezményre jogosító igazolásokat kérjük 1 db másolati példányt leadni.

Felhívjuk az óvodás gyermekek Szüleinek figyelmét, hogy amennyiben gyermekük INGYENES étkezésre jogosult az egy főre jutó jövedelem nyilatkozat alapján, ebben az esetben nem szükséges a fenti időpontban megjelenni, a nyomtatványt a Hivatal Ügyfélszolgálatán folyamatosan át tudják venni, és le is tudják adni. A Nyilatkozatok innen is letölthetők.

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!