TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) értelmében 2018. január 1-től valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szerv – így a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal is – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal a törvényi előírások alapján az ASP-vel (önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszert). lefedett ügytípusok (adó, ipar-kereskedelem, hagyaték stb.) esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget az elektronikus ügyintézést biztosítás kötelezettségének. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el.

Az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018. január elsejét követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

Az E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus ügyintésére kötelezett:
• a gazdálkodó szervezet. – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és a EVNY-ben(egyéni vállalkozó nyilvántartása) nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy 2018. december 31-ig a törvényes képviselőjének KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu, a továbbiakban: KÜNY tárhely) útján
• EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot a hivatallal.

Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető!

Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az elektronikusan intézhető ügyekről, azokhoz szükséges feltételekről, az ügymenetről, a kitöltendő nyomtatványokról és azok hitelesítéséről.

Elektronikusan intézhető ügyek

A jogszabályi rendelkezés értelmében Önnek lehetősége van ügyeit elektronikus kapcsolattartáson keresztül lefolytatni, mikor az ügyintézés során:
• jogszabály nem írja elő az Ön személyes jelenlétét;
• jogszabály nem teszi kötelezővé meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását;
• ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;
• az okirat vagy más beadvány minősített adatot nem tartalmaz.

Elektronikus ügyintézés helyszíne

Az Önkormányzati Hivatali Portál, amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek (gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője), továbbá az e lehetőséggel élni kívánó magánszemélyek a ohp.asp.lgov.hu webcímen érhetnek el.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a
ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
címen érhető el).

Fontos, hogy
• a gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési törvény 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció.
cegkapu.gov.hu
• természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.
(A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/
címen érhető el, azonosítást követően)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon településünk nevének kiválasztása után megtalálhatják az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat).

Iparűzési adóval kapcsolatban továbbra is van lehetőség a NAV-on keresztül benyújtani a bejelentkezést, változás-bejelentést és az adóbevallásokat.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a 2017. január 1-jei hatállyal kimondja, hogy az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a 35/2008. (XII.31.) számú, az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.

A NAV vizsgálja, hogy a bevallást benyújtó jogosult-e legalább az egyéb bevallások (társasági adóbevallás) benyújtására, intézésére. 

A törvényi előírásainak megfelelően a HIPA bevallást a NAV az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően a székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi. Az állami adó- és vámhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Illetékfizetési kötelezettség esetén követendő eljárás:

Az E-ügyintézési törvény 24.§ (1) bekezdése alapján természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Az E-ügyintézési törvény 24.§ (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Abban az esetben, ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles, gondoskodni kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetésére.

Az eljárási illeték Iváncsa Községi Önkormányzat 73601054-00178510 számú Államig. eljárási illeték beszedési számlájára fizethető meg.

Iváncsa Községi Önkormányzat biztonságos kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:
• Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): IVANCSAONK
• KRID: 240151344

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ITT ÉRHETŐ EL

Elektronikus ügyintézés napjainkban:

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!