1/2005. (II. 20.) A Helyi Építési Szabályzatról

15/2007. (IX. 26.) Az önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodás szabályairól

13/2013. (XI. 27.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

6/2014. (V. 13.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

12/2014. (X. 31.) A helyi Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2015. (IV. 14.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

8/2015. (IV. 14.) Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

12/2015. (VI. 23.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

17/2015. (IX. 9.) A közterületek használatának és tisztántartásának rendjéről

26/2015. (XI. 27.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

2/2016. (I. 27.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól

4/2016. (I. 27.) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

9/2016. (III. 30.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

14/2016. (VI. 2.) A helyi adókról

15/2016. (VI. 2.) Iváncsa Község Környezetvédelmi Alapjáról

16/2016. (VI. 2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

18/2016. (VIII. 15.) A hulladékgazálkodási közszolgáltatásról

21/2016. (IX. 30.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

4/2017. (II. 17.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről

6/2017. (VI. 1.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

8/2017. (VIII. 11.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként, az önkormányzat valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

9/2017. (VIII. 11.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép.érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

10/2017. (IX. 29.) Az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

12/2017. (XII. 15.) A településkép védelméről

4/2018. (VI. 1.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

10/2018. (XII. 14.) Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának a szabályairól

4/2019. (III. 20.) A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

8/2019. (V. 31.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

10/2019. (V. 31.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

17/2019.(XI. 25.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5/2020. (VII. 16.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

6/2020. (VII. 16.) A helyi piac üzemeltetéséről

6/2021. (V. 27.) A települési támogatásokról, valamint a szociális ellátásokról

7/2021. (V. 31.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

9/2021. (VI. 14.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2021. (VI. 14.) Az intézményi térítési díjak megállapításáról

15/2021. (IX. 30.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

17/2021. (XII. 1.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

18/2021. (XII. 1. ) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

20/2021. (XII. 1.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

1/2022. (I. 11.) Az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítésének megállapításáról

3/2022. (II. 16.) Iváncsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!