TOP PLUSZ|

Iváncsa Zrínyi utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A kedvezményezett neve: Iváncsa Községi Önkormányzat

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00017

A projekt címe: Iváncsa Zrínyi utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 70 000 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.08.31.

A fejlesztés tárgya, célja: A projekt átfogó célja az Iváncsán már korábban elkezdett csapadékvíz elvezetés fejlesztés következő ütemének (IV.) – a Zrínyi utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése – megvalósítása, a további csapadékvíz által okozott kártétel megszüntetése, köz- és magánvagyon védelme, az érintett területen élő lakosok lakhatási körülményeinek és életminőségének javítása, mely egyben hozzájárul a község népességmegtartásához

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés keretében a Zrínyi utca csatlakozásában új csőáteresz épül, szikkasztó árokkal. A meglévő, rossz vízelvezetés miatt tönkre ment útburkolat és padka helyreállítása is megvalósul a csapadékvíz elvezető rendszer felújításával egy időben 557,95 m hosszon.

A megvalósuló fejlesztés által javul a települési környezet, amely kedvezőbb életminőséget biztosít és segíti a népességmegtartást. Továbbá hozzájárul környezetbiztonságának növeléséhez, a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez, a felszíni vizek állapotának javításához és további környezeti káresemények megelőzéséhez.

Jelen fejlesztés egy átfogó koncepció része, mely révén megoldódik a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!