PÁLYÁZATOK, TOP|

TOP-2.1.3-15-FE1 -2016-00021 IVÁNCSA- TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Kedvezményezett neve: Iváncsa Községi Önkormányzat

Konzorciumi partner: Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit KFT

A szerződött támogatás összege: 30.000.000,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

A projekt rövid leírása: a Béke és Pajorhegy utcában 520 fm csapadékvíz elvezető rendszer megoldása, a Vörösmarty utcában 60 fm földárok helyreállítása, valamint keresztező műtárgyak építése.

A projekt részletes bemutatása:

Előzmény: Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő- Testülete 135/2017. (VI.29.) sz. határozatával a Béke utcát és a Pajorhegyi utcát jelölte meg a projekt fejlesztési helyszínként, továbbá a Vörösmarty utcát, mivel az elvezetést az itt található árokkal lehet megoldani. ( Az érintett utcák az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában vannak.)

Fenti helyszíneken a csapadékvíz elvezetés hiánya már komoly problémákat okozott, a jövőben pedig a klimatikus előrejelzések szerint a problémák fokozódhatnak. A fejlesztés előtti állapot jelentős természeti kockázatokat hordozott magában (részleges vízelvezetők; több helyen teljesen hiányzott a földmeder; hiányzott a befogadóig történő teljes kiépítés/az már feltöltődött; a földmedres részek feliszapolódtak, növényzettel benőttek)

A pályázott fejlesztés:

– A Béke utcában (hrsz. 1019.) 220 méteren csapadékvíz elvezető rendszer felszíni, illetve rövid szakaszon felszín alatti megoldással. A csapadékvíz befogadója a Fő utcai árok, és a Pajorhegy utcában épülő csapadékvíz elvezető rendszer.

– Pajorhegy utcában (hrsz. 1047) 300 méteren csapadékvíz elvezető rendszer megoldása felszíni megoldással. A felszíni elvezetés megoldása kiemelt szegéllyel, vagy átjárható folyókával történik. A csapadékvíz befogadója a Vörösmarty utcai árok 

– A Béke utcában és Pajorhegyi utcában – Keresztező műtárgyakként a kapu-bejárók építésére kerül sor összesen mintegy 100 m szakaszon A bejárók szabályos, megfelelő teherbírású kialakításával az átereszek védelme biztosítva lesz.

– Vörösmarty utcában hrsz. 988. 60 méteren földárok helyreállítása Belterületet védő övárok-rendszer felújítása és 60 méteren Keresztező műtárgyak kiépítése

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!