Egyéb kategória|

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptember 20. napján megtartott ülésén döntött arról, hogy a 2023-as évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.

A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ

(https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx)

CSAK A VONALKÓDDAL ELLÁTOTT PÁLYÁZATOK FOGADHATÓK BE!

A pályázatok rögzítésének és benyújtásának (2454 Iváncsa, Fő u. 61/
B., ügyfélszolgálat) határideje: 2022. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell benyújtani.

A pályázatok elbírálása 2022. december 6-ig történik meg.

BURSA HUNGARICA „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

Az ösztöndíjpályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

BURSA HUNGARICA „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

A “B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu internet címen, és az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán a 06-25-506-360-as vagy a 06-30-266-4238-as telefonszámokon.

Iváncsa, 2022. szeptember 28.

                                                                                                    Sáfár Gabriella s.k.

                                                                                                                   jegyző

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!