Fejér Megyei Önkormányzat támogatásával, PÁLYÁZATOK|

Iváncsa Fő u.61B előtti bejárat, járda felújítása

Hunyadi u. 1. előtti posta parkoló bővítése

Burkolat és padkajavítások (Fő,Hunyadi, Zrínyi, Kandó Petőfi és TSZ utakon)

Arany János u. parkoló építése (iskola mellett)

Forgalomlassító műtárgyak elhelyezése (Arany J., Fő, Táncsics M., Szabadság utcákban)

Táncsics utcai járda felújítása 750 m hosszon

Szabadság utcai járda felújítása 750 m hosszon

Eszközfejlesztés az általános iskola, faluház klubhelyisége, és a hivatal tekintetében

Bölcsőde udvar térkövezése, napvédő építése, udvari pad, hulladéktároló elhelyezése

József utcai járda felújítása

Jókai utca járda felújítása

Fő u. 61/B hivatal udvar felújítása, térkövezése

Fő u. 3. szám alatt található helytörténeti gyűjtemény kerítésének építése

Orvosi eszköz vásárlás

Eszközbeszerzés a Fő u. 1. szám alatt található szolgálati lakás bútorzatának beszerzése és az Arany János u. 1. szám alatt található Faluház bútorzatának részleges cseréje, rendezvény padok beszerzése

Az Arany János utca 1. szám alatt található klubhelyiség (nyugdíjas konyha) bővítése, átalakítása, nyílászáró csere

Energiahatékonyság növelése (Iváncsa Mesepalota Művészeti Óvoda fűtéskorszerűsítése, bérelt napelemek megvásárlása)

Arany János utcai csapadékelvezető árok feltárása, rekonstrukciója

Arany János utca 1.sz. alatt található Faluház és Óvoda közötti konyha felújítása

Fő utca 61/b alatt található iskolai étkező és konyha előtér pillérének javítása, az épület egész falazatának színezése, járólapozása, valamint a terasz és a járdaszakasz térkövezése az iskola mellett

Ingatlan vásárlása, koncepcióterv készítése

Kandó utcai járda felújítása                                                                               

Mátyás király utcai járda felújítása

Arany János utca 1.sz. alatt található családsegítő épületének felújítása,térköves udvar kialakítása, kerítés építése, eszköz- és gépjárműbeszerzésre vonatkozó önerő biztosítása

Arany János utca 1. alatt található óvodaépület tetőszerkezetének cseréje

Határ utcai szennyvízelvezetés terveztetése, kiépítése

Eszközbeszerzés, a Fő utca 61/b alatt található Önkormányzati Hivatal bútorzatának cseréje

Katolikus temető térköves parkoló kialakítása, kerítés létesítésével

Fő utca 3. sz. alatt található helytörténeti gyűjtemény külső felújítása, színezése, térkövezése, a szabadtéri gyűjtemény tárolására szolgáló épületrész felújítása, oldalsó kerítés építése

A település közútjainak kátyúzása, padka feltöltése

Iváncsa, Fő utca 61/b. alatt található iskola konyhájának, ebédlőjének és kiszolgáló helyiségeinek teljes felújítása

Iváncsa, Fő út 28. alatt található Református templom és gyülekezeti ház kerítésének építése, térköves bejáró kialakítása

Iváncsa, Virág utcai járda felújítása

Iváncsa, Munkácsy utcai járda felújítása

Iváncsa, Dózsa utcai járda felújítása

Iváncsa, Béke utcai járda felújítása

Eszközbeszerzés, iskolai konyha, Hivatal irodabútor és rögzített, hiteles zajmérő telepítése

Iváncsa, külterületi utak felújítása

Önerő biztosítása a “TOP-Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-0015- Az Iváncsa településközpont komplex megújítása” és a “TOP-Plusz-3.3.1-21-FE1-2022-00027-Az Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda- Mini Bölcsőde épületének tetőszerkezet felújítása” vonatkozásába

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!