Tájékoztató az Európa Parlament Tagjainak 2019. évi választásáról

Létrehozva: 2019. május 8.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását. Ezen a választáson azoknak a magyar állampolgároknak van választójoguk, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek. Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára május 10-e 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.

A választópolgárok a lakóhelyük szerinti, az értesítőn feltüntetett szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal.

Az a választópolgár, aki a választás napján Magyarország területén, de a lakóhelyétől eltérő helyen tartózkodik, május 22-én 16:00 óráig átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye szerint illetékes választási irodába. Ezen kérelem alapján a Helyi Választási Iroda törli a választópolgárt a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, és felveszi az általa megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.

Átjelentkezés esetén a választópolgár csak a kijelölt szavazókörben szavazhat, melynek pontos címét az átjelentkezés iránti kérelmet elbíráló döntés tartalmazza.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, az adott ország nagykövetségén, vagy főkonzulátuson szavazhat, abban az esetben, ha a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától május 17-én 16:00 óráig kéri a külképviseleti névjegyzékbe vételét.

Az átjelentkezés iránti, a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti, illetve a mozgóurna iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatvány letölthető interneten a www.valasztas.hu oldalról, illetve beszerezhető a Helyi Választási Irodán. Az internetes felületen lehetőség van a kérelmek kitöltésére, és az illetékes választási irodába elektronikus úton történő továbbítására is.

A választás napján 2019. május 26-án szavazni reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet. A választópolgárok április 5-ig kézhez kapták a választási értesítőt, amely tartalmazza a szavazóhelyiség pontos megnevezését és címét.

A választópolgárnak a szavazáshoz magával kell vinnie érvényes személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, továbbá lakcímkártyáját. 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt.

A választópolgár azonosítása után a szavazatszámláló bizottság tagja átadja részére a szavazólapot, melyet a választópolgár jelenlétében bélyegzőlenyomattal kell ellátni. A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.  

Ezen a választáson mindenki csak egy darab, pártlistákat tartalmazó szavazólapot kap.

Érvényesen szavazni a pártlista neve melletti, illetve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (+, x) lehet.

Az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazáshoz általa választott segítő, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a szavazást követően a szavazólapot a részére átadott borítékba helyezheti    (a boríték használata azonban nem kötelező), és az urnába dobja. Amennyiben a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontja, egy alkalommal újat kérhet a bizottságtól.

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon a helyi választási irodában

-          levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én 16.00 óráig

-          személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 24-én 16.00 óráig vagy

-          május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 26-án 12.00 óráig lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel május 26-án legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet benyújtó választópolgárt a szavazatszámláló bizottság két tagja a lakásán keresi fel szavazata leadása céljából.

Iváncsa 2 szavazókörös település, a szavazókörök helyszíne:

 001. számú szavazókör: Iváncsa, Fő utca 61. (az általános iskola könyvtára),

 002. számú szavazókör: Arany János utca 16. (a faluház klubhelyisége)

Akadálymentesített szavazóhelyiség a 001. számú szavazókörben található. 

HVI elérhetőségei:

HVI vezetője: Sáfár Gabriella

HVI vezető helyettese: dr.Bugyi Katalin

A HVI elérhetőségei:

Cím: 2454. Iváncsa, Fő u. 61/b.

Email cím: jegyzo@ivancsa.hu

Tel: 25/506-360, 06/30/9022841

Fax:25/506-361

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

 

Sáfár Gabriella

                                                                                                                        HVI vezető

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

  • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
  • Telefon: 25/255-353
  • Telefon: 25/506-360
  • Fax: 25/506-361
  • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
  • Kedd: 8-12 óráig
  • Szerda: 8-15.30 óráig
  • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  • Péntek: 8-12óráig