BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2018.

Létrehozva: 2017. október 10.
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27. napján megtartott ülésén döntött arról, hogy a 2018-as évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.

A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ

(www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)

A pályázatok rögzítésének és benyújtásának (2454 Iváncsa, Fő u. 61/B., ügyfélszolgálat) határideje: 2017. november 7.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) kell benyújtani.

A pályázatok elbírálása 2017. december 7-ig történik meg.

BURSA HUNGARICA „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

BURSA HUNGARICA „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:

 • a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
 • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu internet címen, és az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán a 25/506-360-as telefonszámon.

Iváncsa, 2017. október 9.

 

                                                                                                                   Sáfár Gabriella

                                                                                                                           jegyző

Kapcsolódó dokumentumok:

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

 • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
 • Telefon: 25/255-353
 • Telefon: 25/506-360
 • Fax: 25/506-361
 • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
 • Kedd: 8-12 óráig
 • Szerda: 8-15.30 óráig
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8-12óráig