Hagyatéki ügyek

Ügytípus definíciója:
A hagyatéki eljárás jogszabályban pontosan meghatározott és körülírt nemperes eljárás, amely az örökhagyó halálának bekövetkeztével rendezi a hagyaték sorsát, úgy hogy megállapítja az öröklés rendjét.

Hatáskör és illetékesség:
Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyző intézkedik.

Ügyfélfogadás helye:
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal 2454. Iváncsa, Fő u. 61/b.

 

Az eljárás leírása: 
A hagyatéki eljárás hivatalból indul. A hagyatéki eljárás első mozzanatát jelentő hagyatéki leltár felvételére az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal jegyzője (hagyatéki ügyintézője) által kerül sor.
A halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának beérkezése után a hozzátartozót adott időpontra beidézzük a leltár felvétele céljából.
A Polgármesteri Hivatalban az elhunyt, a törvényes-, illetve végrendeleti örökösök személyi adatainak, illetve a hagyatékban szereplő értéktárgyak hagyatéki leltárba történő felvételére kerül sor. A leltár felvétele a hozzátartozó által bemutatott igazolások

 • halotti anyakönyvi kivonat,
 • ingatlan helyrajzi szám,
 • számlakivonat, takarékbetétkönyv,
 • értékpapír és egyéb bankszámlák,
 • gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve,
 • társasági szerződés,
 • végrendelet és egyéb végintézkedést igazoló okiratok,
 • nyugdíjszelvény, munkáltatóval szembeni követelés,
 • valamint a hagyatéki terheket (pl. temetés költsége) és hitelezői igényeket bizonyító okiratok alapján történik.

A hagyatéki eljárás illetékmentes.
A Polgármesteri Hivatalban lefolytatott eljárás után a hagyatéki leltárt megküldjük az illetékes közjegyzőnek, aki a lefolytatott a közjegyzői eljárás után átadja a hagyatékot az örökös(ök)nek.

Hagyatéki ügyekben letölthető dokumentumok

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

 • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
 • Telefon: 25/255-353
 • Telefon: 25/506-360
 • Fax: 25/506-361
 • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
 • Kedd: 8-12 óráig
 • Szerda: 8-15.30 óráig
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8-12óráig